ban 9

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลังสินค้าตำแหน่งผู้ช่วยคนขับรถตำแหน่ง Sales เครื่องมือแพทย์ตำแหน่ง Sale ขายน้ำแร่ตำแหน่ง พนักงานขายมือถือ Lotus-บางใหญ่ (ด่วน)ตำแหน่ง พนักงานขายมือถือ Lotus-ศรีนครินทร์ (ด่วน)ตำแหน่ง พนักงานขายมือถือ Lotus-หนองคาย(ด่วน)ตำแหน่ง พนักงานขายมือถือ Lotus-ภูเก็ต(ด่วน)ตำแหน่ง พนักงานขายมือถือ Lotus สาขาซิตี้พาร์คบางพลี(ด่วน)ตำแหน่ง พนักงานขายมือถือ Lotus-รัตนาธิเบศร์(ด่วน)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

รายละเอียดเกี่ยวกับงาน

     ทำเอกสารภายในและภายนอก ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

จำนวณ : 1 อัตรา

เงินเดือน : 12,000 บาท

 

สวัสดิการ 

     1.เงินเดือนประจำ

     2.ค่าคอมมิชชั่น

     3.Incentive

     4.เงินพิเศษ (เฉพาะพนักงานขาย)

     5.ค่าพาหนะ (เฉพาะพนักงานขาย)

     6. OT

     7.กองทุนประกันสังคม

     8.สิทธิการลาพักร้อน ( เมื่อทำงานครบ 1 ปี )

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

     1. เพศ หญิง

     2. อายุ 20 ปี ไม่เกิน 35 ปี

     3. วุฒิ ปวส.ขึ้นไป

     4. ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

     5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

     6. มีบุคคลิกดี มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทำงาน และมีความละเอียด รอบคอบ

     7. มีบุคคลค้ำประกัน

     8. ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30น.- 18.00น.

     9. วันเสาร์ทำเสาร์เว้นเสาร์ เวลา 9.00น - 15.00น. 

 

หมายเหตุ

     1.ค่าประสบการณ์

     2.ค่าตำแหน่ง

     3.เบี้ยขยัน

     4.ปรับเงินเดือนประจำปี

     5.โปนัสประจำปี

     6.กองทุนประกันสังคม

     7.วันหยุดพักผ่อนประจำปี

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลังสินค้า

รายละเอียดเกี่ยวกับงาน

     ตรวจเช็คสต็อกและสินค้า และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายงาน

จำนวณ : 1 อัตรา

เงินเดือน : 11,000 บาท

 

สวัสดิการ

     1.เงินเดือนประจำ

     2.ค่าคอมมิชชั่น

     3.Incentive

     4.เงินพิเศษ (เฉพาะพนักงานขาย)

     5.ค่าพาหนะ (เฉพาะพนักงานขาย)

     6. OT

     7.กองทุนประกันสังคม

     8.สิทธิการลาพักร้อน ( เมื่อทำงานครบ 1 ปี )

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

     1. เพศ หญิง หรือ ชาย

     2. อายุ 20 ปี ไม่เกิน 35 ปี

     3. วุฒิ ปวช.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ม.6

     4. ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

     5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

     6. มีบุคคลิกดี มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทำงาน และมีความละเอียด รอบคอบ

     7. มีบุคคลค้ำประกัน

     8. ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30น.- 18.00น.

     9. วันเสาร์ทำเสาร์เว้นเสาร์ เวลา 9.00น - 15.30น.

 

หมายเหตุ

     1.OT

     2.ค่าคอมมิชั่น

     3.ปรับเงินเดือนประจำปี

     4.โบนัสประจำปี

     5.กองทุนประกันสังคม

     6.วันหยุดพักผ่อนประจำปี

 

*** หลังผ่านโปร 3 เดือน มีการปรับเปลี่ยนรายได้ ***

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งผู้ช่วยคนขับรถ

รายละเอียดเกี่ยวกับงาน

จัดเตรียมส่งของ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

จำนวณ : 3 อัตรา

เงินเดือน : 9,000 ++ 

 

สวัสดิการ

     1.เงินเดือนประจำ

     2.ค่าคอมมิชชั่น

     3.Incentive

     4.เงินพิเศษ (เฉพาะพนักงานขาย)

     5.ค่าพาหนะ (เฉพาะพนักงานขาย)

     6. OT

     7.กองทุนประกันสังคม

     8.สิทธิการลาพักร้อน ( เมื่อทำงานครบ 1 ปี )

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

     1.เพศ ชาย

     2.อายุ 20 ปี ไม่เกิน 35 ปี

     3.วุฒิ ปวช.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ม.6

     4.มีบุคคลิกดี มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทำงาน

     5.มีความละเอียด รอบคอบ ขยัน อดทน

     6.มีบุคคลค้ำประกัน

 

หมายเหตุ

     1.OT

     2.เบี้ยขยัน

     3.เบี้ยเลี้ยง

     4.ค่าดูแล

     5.ค่าโทรศัพท์

     6.ปรับเงินเดือนประจำปี

     7.โบนัสประจำปี

     8.งานเลี้ยงสังสรรค์

     9.กองทุนประกันสังคม

    10.วันหยุดพักผ่อนประจำปี

 

*** หลังผ่านโปร 3 เดือน มีการปรับเปลี่ยนรายได้ ***

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่ง Sales เครื่องมือแพทย์

รายละเอียดเกี่ยวกับงาน

     ดูแลลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด วางแผนงาน พบลูกค้า เสนอสินค้าบริษัทฯ สามารถให้คำแนะนำลูกค้าได้

จำนวณ : 2 อัตรา

เงินเดือน : 20,000 - 25,000 ++ 

สวัสดิการ

     1.เงินเดือนประจำ

     2.ค่าคอมมิชชั่น

     3.Incentive

     4.เงินพิเศษ (เฉพาะพนักงานขาย)

     5.ค่าพาหนะ (เฉพาะพนักงานขาย)

     6. OT

     7.กองทุนประกันสังคม

     8.สิทธิการลาพักร้อน ( เมื่อทำงานครบ 1 ปี )

คุณสมบัติผู้สมัคร 

     1. เพศ ชาย/หญิง

     2. อายุ 23 ปีขึ้นไป

     3. วุฒิ ปริญญาตรี

     4. มีประสบการณ์ด้านการขาย

     5. บุคคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ มีความอดทน

     6. มีความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น เอาใจใส่งาน

     7. มีทักษะเจรจาต่อรอง และทำงานเป็นทีมได้ดี

     8. มีบุคคลค้ำประกัน

หมายเหตุ

     1.ค่าประสบการณ์

     2.ค่าตำแหน่ง

     3.ค่าคอมมิชชั่น

     4.ค่า Incentive

     5.ปรับเงินเดือนประจำปี

     6.โปนัสประจำปี

     7.กองทุนประกันสังคม

     8.วันหยุดพักผ่อนประจำปี

 

*** หลังผ่านโปร 3 เดือน มีการปรับเปลี่ยนรายได้ ***

 

สถานที่ปฏิบัติงาน :  สำนักงานใหญ่

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 

ตำแหน่ง Sale ขายน้ำแร่

รายละเอียดเกี่ยวกับงาน

     หาลูกค้าใหม่ๆ นำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบายของบริษัท วางแผนการขาย เพื่อสร้างยอดขายที่ดี อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

สวัสดิการ

     1.เงินเดือนประจำ

     2.ค่าคอมมิชชั่น

     3.Incentive

     4.เงินพิเศษ (เฉพาะพนักงานขาย)

     5.ค่าพาหนะ (เฉพาะพนักงานขาย)

     6. OT

     7.กองทุนประกันสังคม

     8.สิทธิการลาพักร้อน ( เมื่อทำงานครบ 1 ปี )

หมายเหตุ

     1.เงินเดือน

     2.ค่าน้ำมัน/ค่าโทรศัพท์

     3.Commission , Incentive

     4.สิทธิลาพักร้อนประจำปี

     5.สิทธิประกันสังคม

     6.อื่นๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่ง พนักงานขายมือถือ Lotus-บางใหญ่ (ด่วน)

รายละเอียดเกี่ยวกับงาน

บริการลูกค้าแนะเกี่ยวกับนำสินค้าและดูแลสินค้า บริการลูกค้าแนะเกี่ยวกับนำสินค้าและดูแลสินค้า ดูแลความสะอาดหน้าร้าน การจัดวางสินค้าหน้าร้าน เช็คสต็อกสินค้า

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : รายได้เฉลี่ยรวม 15,000 บาท

สวัสดิการ

     1.เงินเดือนประจำ

     2.ค่าคอมมิชชั่น

     3.Incentive

     4.เงินพิเศษ (เฉพาะพนักงานขาย)

     5.ค่าพาหนะ (เฉพาะพนักงานขาย)

     6. OT

     7.กองทุนประกันสังคม

     8.สิทธิการลาพักร้อน ( เมื่อทำงานครบ 1 ปี )

คุณสมบัติผู้สมัคร

     1.เพศ หญิง / ชาย

     2.อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 35 ปี

     3.วุฒิ ปวช.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ม.6 

     4.ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

     5.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 6.มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

     7.มีบุคคลิกดี มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทำงาน

     8.มีความละเอียด รอบคอบ ขยัน อดทน

     9.มีบุคคลค้ำประกัน

หมายเหตุ

     1.เงินเดือนประจำ เริ่ม 9,000 บาท/เดือน (ไม่รวมคอมมิชชั่นและอื่นๆ) 

     2.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ บริษัทมีการอบรมงานให้

     3.ถ้ามีประสบการณ์ที่เหมาะสม จะมีเงินพิเศษเพิ่มให้

สถานที่ปฏิบัติงาน : Lotus - บางใหญ่

จังหวัด : นนทบุรี

สนใจ ติดต่อ : 0917380249 คุณจ๊ะ

ตำแหน่ง พนักงานขายมือถือ Lotus-ศรีนครินทร์(ด่วน)

รายละเอียดเกี่ยวกับงาน

     บริการลูกค้าแนะเกี่ยวกับนำสินค้าและดูแลสินค้า บริการลูกค้าแนะเกี่ยวกับนำสินค้าและดูแลสินค้า ดูแลความสะอาดหน้าร้าน การจัดวางสินค้าหน้าร้าน เช็คสต็อกสินค้า

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : รายได้เฉลี่ยรวม 15,000 บาท

สวัสดิการ

     1.เงินเดือนประจำ

     2.ค่าคอมมิชชั่น

     3.Incentive

     4.เงินพิเศษ (เฉพาะพนักงานขาย)

     5.ค่าพาหนะ (เฉพาะพนักงานขาย)

     6. OT

     7.กองทุนประกันสังคม

     8.สิทธิการลาพักร้อน ( เมื่อทำงานครบ 1 ปี )

คุณสมบัติผู้สมัคร

     1.เพศ หญิง / ชาย

     2.อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 35 ปี

     3.วุฒิ ปวช.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ม.6 

     4.ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

     5.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

     6.มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

     7.มีบุคคลิกดี มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทำงาน

     8.มีความละเอียด รอบคอบ ขยัน อดทน

     9.มีบุคคลค้ำประกัน

หมายเหตุ

     1.เงินเดือนประจำ เริ่ม 9,000 บาท/เดือน (ไม่รวมคอมมิชชั่นและอื่นๆ) 

     2.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ บริษัทมีการอบรมงานให้

     3.ถ้ามีประสบการณ์ที่เหมาะสม จะมีเงินพิเศษเพิ่มให้

สถานที่ปฏิบัติงาน : Lotus-ศรีนครินทร์

จังหวัด : สมุทรปราการ

สนใจ ติดต่อ : 085-2745609 คุณแอฟ

ตำแหน่ง พนักงานขายมือถือ Lotus-หนองคาย(ด่วน)

รายละเอียดเกี่ยวกับงาน

     บริการลูกค้าแนะเกี่ยวกับนำสินค้าและดูแลสินค้า บริการลูกค้าแนะเกี่ยวกับนำสินค้าและดูแลสินค้า ดูแลความสะอาดหน้าร้าน การจัดวางสินค้าหน้าร้าน เช็คสต็อกสินค้า

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : รายได้เฉลี่ยรวม 15,000 บาท

สวัสดิการ

     1.เงินเดือนประจำ

     2.ค่าคอมมิชชั่น

     3.Incentive

     4.เงินพิเศษ (เฉพาะพนักงานขาย)

     5.ค่าพาหนะ (เฉพาะพนักงานขาย)

     6. OT

     7.กองทุนประกันสังคม

     8.สิทธิการลาพักร้อน ( เมื่อทำงานครบ 1 ปี )

คุณสมบัติผู้สมัคร

     1.เพศ หญิง / ชาย

     2.อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 35 ปี

     3.วุฒิ ปวช.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ม.6 

     4.ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

     5.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

     6.มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

     7.มีบุคคลิกดี มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทำงาน

     8.มีความละเอียด รอบคอบ ขยัน อดทน

     9.มีบุคคลค้ำประกัน

หมายเหตุ

     1.เงินเดือนประจำ เริ่ม 9,000 บาท/เดือน (ไม่รวมคอมมิชชั่นและอื่นๆ) 

     2.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ บริษัทมีการอบรมงานให้

     3.ถ้ามีประสบการณ์ที่เหมาะสม จะมีเงินพิเศษเพิ่มให้

สถานที่ปฏิบัติงาน : Lotus-หนองคาย

จังหวัด : หนองคาย

สนใจ ติดต่อ : 087-0787237 คุณก๊อก

ตำแหน่ง พนักงานขายมือถือ Lotus-ภูเก็ต(ด่วน)

รายละเอียดเกี่ยวกับงาน

     บริการลูกค้าแนะเกี่ยวกับนำสินค้าและดูแลสินค้า บริการลูกค้าแนะเกี่ยวกับนำสินค้าและดูแลสินค้า ดูแลความสะอาดหน้าร้าน การจัดวางสินค้าหน้าร้าน เช็คสต็อกสินค้า

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : รายได้เฉลี่ยรวม 15,000 บาท

สวัสดิการ

     1.เงินเดือนประจำ

     2.ค่าคอมมิชชั่น

     3.Incentive

     4.เงินพิเศษ (เฉพาะพนักงานขาย)

     5.ค่าพาหนะ (เฉพาะพนักงานขาย)

     6. OT

     7.กองทุนประกันสังคม

     8.สิทธิการลาพักร้อน ( เมื่อทำงานครบ 1 ปี )

คุณสมบัติผู้สมัคร

     1.เพศ หญิง / ชาย

     2.อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 35 ปี

     3.วุฒิ ปวช.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ม.6 

     4.ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

     5.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

     6.มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

     7.มีบุคคลิกดี มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทำงาน

     8.มีความละเอียด รอบคอบ ขยัน อดทน

     9.มีบุคคลค้ำประกัน

หมายเหตุ

     1.เงินเดือนประจำ เริ่ม 9,000 บาท/เดือน (ไม่รวมคอมมิชชั่นและอื่นๆ) 

     2.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ บริษัทมีการอบรมงานให้

     3.ถ้ามีประสบการณ์ที่เหมาะสม จะมีเงินพิเศษเพิ่มให้

สถานที่ปฏิบัติงาน : Lotus-ภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต

สนใจ ติดต่อ : 061-6199983 คุณวัช

ตำแหน่ง พนักงานขายมือถือ Lotus สาขาซิตี้พาร์คบางพลี(ด่วน)

 

รายละเอียดเกี่ยวกับงาน

บริการลูกค้า และแนะนำสินค้า ดูแลน่าร้าน บริการลูกค้า และแนะนำสินค้า ดูแลน่าร้าน การจัดเรียงสินค้าหน้าร้าน เช็คสต็อ

จำนวณ : 1 อัตรา

เงินเดือน : รายได้เฉลี่ยรวม 15,000 บาท

สวัสดิการ 

     1.เงินเดือนประจำ

     2.ค่าคอมมิชชั่น

     3.Incentive

     4.เงินพิเศษ (เฉพาะพนักงานขาย)

     5.ค่าพาหนะ (เฉพาะพนักงานขาย)

     6. OT

     7.กองทุนประกันสังคม

     8.สิทธิการลาพักร้อน ( เมื่อทำงานครบ 1 ปี )

คุณสมบัติผู้สมัคร

     1. เพศ ชาย/หญิง

     2. อายุ 18 ปีขึ้นไป

     . วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

     4. มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

     5. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

     6. มีบุคลิกดี ตั้งใจทำงาน

     7. มีมนุษย์ สัมพันธ์ที่ดี อดทน ซื่อสัตย์ ขยัน

     8. มีบุคคลค้ำประกัน

หมายเหตุ

     1.เงินเดือนประจำ

     2.ค่าคอมมิชชั่น

     3.เงินพิเศษ

     4.ค่าพาหนะ

     5.ค่าประสบการณ์

     6.ปรับเงินเดือนประจำปี

     7.โบนัสประจำปี

     8.กองทุนประกันสังคม

     9.วันหยุดพักผ่อนประจำปี

     10.การฝึกอบรม

หมายเหตุ :

- เงินเดือนประจำ เริ่ม 9,000 บาท/เดือน (ไม่รวมคอมมิชชั่นและอื่นๆ)

- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ บริษัทมีการอบรมงานให้

- ถ้ามีประสบการณ์เหมาะสม จะมีเงินพิเศษเพิ่มให้

สถานที่ปฏิบัติงาน : โลตัสซิตี้พาร์คบางพลี

จังหวัด : สมุทรปราการ

สนใจ ติดต่อ : 085-2745609 คุณแอฟ

ตำแหน่ง พนักงานขายมือถือ Lotus-รัตนาธิเบศร์(ด่วน)

 

รายละเอียดเกี่ยวกับงาน

บริการลูกค้า และแนะนำสินค้า ดูแลน่าร้าน บริการลูกค้า และแนะนำสินค้า ดูแลน่าร้าน การจัดเรียงสินค้าหน้าร้าน เช็คสต็อ

จำนวณ : 1 อัตรา

เงินเดือน : รายได้เฉลี่ยรวม 15,000 บาท

สวัสดิการ 

     1.เงินเดือนประจำ

     2.ค่าคอมมิชชั่น

     3.Incentive

     4.เงินพิเศษ (เฉพาะพนักงานขาย)

     5.ค่าพาหนะ (เฉพาะพนักงานขาย)

     6. OT

     7.กองทุนประกันสังคม

     8.สิทธิการลาพักร้อน ( เมื่อทำงานครบ 1 ปี )

คุณสมบัติผู้สมัคร

     1. เพศ ชาย/หญิง

     2. อายุ 18 ปีขึ้นไป

     . วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

     4. มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

     5. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

     6. มีบุคลิกดี ตั้งใจทำงาน

     7. มีมนุษย์ สัมพันธ์ที่ดี อดทน ซื่อสัตย์ ขยัน

     8. มีบุคคลค้ำประกัน

หมายเหตุ

     1.เงินเดือนประจำ

     2.ค่าคอมมิชชั่น

     3.เงินพิเศษ

     4.ค่าพาหนะ

     5.ค่าประสบการณ์

     6.ปรับเงินเดือนประจำปี

     7.โบนัสประจำปี

     8.กองทุนประกันสังคม

     9.วันหยุดพักผ่อนประจำปี

     10.การฝึกอบรม

หมายเหตุ :

- เงินเดือนประจำ เริ่ม 9,000 บาท/เดือน (ไม่รวมคอมมิชชั่นและอื่นๆ)

- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ บริษัทมีการอบรมงานให้

สถานที่ปฏิบัติงาน :Lotus-รัตนาธิเบศร์

จังหวัด : นนทบุรี

สนใจ ติดต่อ : 091-7380249 คุณจ๊ะ

สนใจติดต่อ

     บริษัท ไตรสตาร์ เทรดดิ้ง จำกัด 12 รามอินทรา 93 แขวงคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

     ฝ่ายบุคคล

     โทรศัพท์ : 02-8436989 ต่อ 217, 243, 211

     แฟกซ์ : 02-8436997

     Email : Tristar_hr@hotmail.com

     เว็บไซต์ : http://www.tristarthai.com/

     แผนที่ : ดูแผนที่บริษัท

เกี่ยวกับไตรสตาร์ เทรดดิ้ง

ฝ่ายขาย

ณัฐพิมล ธนาภิญโญวัฒน

  02-8436989 ต่อ 218

  098-9790679

  wellthana@gmail.com

0989790679

นำเข้า&ส่งออก

Jenica Bartolome

  02-8436989 ต่อ 227

   087-7008360

  jenica_jenny2@tristarthai.com

  jenica.gracious

jenica

© 2017 Tristar Trading Co.,Ltd. All Rights Reserved. Designed By Tristar Trading Co.,Ltd